دارالمجانین

 

"دیپلماسی التماس"

زاینده رود عقیم شد

ارومیه را نمک گیر کردند

خزر هم که سهم از ما بهتران است

بی انصاف ها

باز هم دلتان می آید

این همیشه فارس را

به نام خود سند بزنید؟

....

"دارالمجانین"

می گفت تنها دیوانه ها هستند

که برای عکس ها شعر می گویند

دیوانه نمی دانست

هر عکس شعری ست

که از زبان دوربین

سروده می شود!

/ 1 نظر / 10 بازدید
م.خ

روزی می رسه که از ایران فقط یه ویرونه باقی می مونه...