کیمیای عدالت

"کیمیایی عدالت"

آوریل 2011

خبر که پخش شد

او با ما گفت

"عدالت اجرا شد"

پس از 11 سپتامبر

بن لادن هم

همین عقیده را داشت

فلان رئیس جمهور هم...

کاش عدالت

این قدر کیمیا نبود

که سیاستمداران

این چنین

بازیچه اش قرار دهند!

......

نگاهی به برنامه های نوروزی سیما در صنعت سینما

/ 1 نظر / 8 بازدید
اقبالدوست

سلام قربان obama osama چقدر این دو اسم شبیه هم هستند در زبان انگلیسی پاینده باشید /