کار و خواب

 

"کار و خواب"

کار از تکذیب و انکار گذشته است

روزنامه ها پرشده از اخبار سرقت

تجاوز و قتل

جانیان مشغول کارند

بانیان در خواب غفلت!

"قربانی"

بزرگی می گفت

بدنامی به از گمنامی ست

درست یا غلط

این واقعیت تلخ سرزمینی ست

که مردمانش

صبح به صبح

اخبار حوادث را

با ولع می بلعند

بی آنکه ذره ای احتمال دهند

ممکن است روزی

خود قربانی حوادث باشند!

/ 1 نظر / 9 بازدید
بهار

حکایت همان مثل معروف: "مرگ فقط برای همسایه است".... زنگ خطر مدتهاست به صدا درآمده و کسی را به کسی نیست برادرجان!