# شعر

شب آرزوها

"شب آرزوها" مادر کنج آسایشگاه هیچ آرزویی نداشت جز دیدار فرزند فرزند کنج منزل هیچ آرزویی نداشت جز عاقبت بخیری دختر دختر کنج پارک هیچ آرزویی نداشت جز کوچ همیشگی به ناکجاآباد!
/ 0 نظر / 12 بازدید