روز خبرنگار

"روز خبرنگار"

فردایی که نداشت

گذشته هم که گذشته بود

هرچه بود امروز بود

امروز هم که زود

شب شده بود

کاش کسی پیدا می شد

که "شب خبرنگار" را

پاس می داشت!

/ 2 نظر / 7 بازدید
بهار

چه روزی؟... کدام خبرنگار؟!.... تو اینسوی میله های آهنین، خبرنگار می بینی برادر؟! ............. با اینحال روزت مبارک... روزتان مبارک!

اقبالدوست

سلام قربان / شاید نیاز به بازنویسی مجدد تعریف واژه هایی مانند خبرنگار باشد /نمیدانم چرا خبرنگارهای ما همه جوان هستند و جز بهنود که آنهم دیگر نیست خبرنگار حرفه ای نمی شناسیم /تعریفی از محدوده اختیارات و مصونیت ها ... مثل اینکه صدایم بعد از صرف افطاری از جای گرم بلند می شود /شاد باشید