مرگ پسر خاله ي گربه ی اقای رئيس

ان روز وقتی خبر مرگ پسرخاله ی گربه ی اقای رئيس اعلام گرديد،نمی دانيد چه قشرقی به پا شد.کارمندها و کارگرها فوج فوج به اتاق اقای رئيس هجوم بردند.برخی از شدت تالم اختيار از کف دادند و های های گريستند.عده ای ديگر از فرط تاثر می خواستند سرشان را به ميز اقای رئيس بکوبند که به اشاره ي ايشان،جلويشان را گرفتند و مانع از اين شدند که خودشان را ناکار کنند.

اعلاميه ها به ديوارها زده شد و اگهی های تسليت،پشت سر هم در صفحه اول روزنامه ها درج گرديد و همه اين ضايعه جانگداز را به اقای رئيس تسليت گفتند.دسته های بزرگ گل که مزين به عکس پسرخاله ی گربه ی اقای رئيس بود پی در پی به اتاق رئيس اورده شد.يک مجلس بزرگداشت هم ترتيب دادند.

سخنران در حالی که غم و اندوه از تمام وجناتش می باريد با بغضی در گلو اغاز به سخن کرد:((اقايان،خانمها،ما دوستی را از دست داديم و اقای رئيس يک همدم و همنشين بسيار عزيز را.من بايد به جرات بگويم پسرخاله گربه ی اقای رئيس تنها يک گربه نبود،عصاره نيکی بود.انسانی بود در حد يک گربه.در واقع يک چنين رئيسی بايد يک چنين گربه ای داشته باشد و يک چنين گربه ای بايد چنين پسرخاله ای داشته باشد.من بارها شنيده ام و به گوش خود ديده ام،عذر می خواهم به چشم خود ديده ام که اين گربه ی فراموش نشدنی دست به طعام نميزد.هرگز در طول عمرش يک موش هم نگرفت و تناول نکرد!.گاهی وقتی موش ها شورش را در می اوردند و به اشپزخانه اقای رئيس هجوم می اوردند،ايشان برای اينکه ضرب شستی به انها نشان دهد يکی از انها را می گرفت.موش بيچاره گمان ميکرد که کار ديگر تمام است و بايد دار فانی را وداع نمايد.اما اين گربه ی شريف نه تنها به ان موش کوچکترين اسيبی نمی رساند بلکه به او نصيحت می کرد که دست از شيطنت خود بردارد و به صراط مستقيم باز گردد.بله،غريزه ی موش گيری در همه ی گربه ها موجود است اما چه بگويم كه اين گربه ی نازنين حتی در مقابل غريزه ی خود نيز مقاومت می كرد و اجازه ی خود نمايی به ان نمی داد.))

در همين لحظه گربه ی اقای رئيس كه روی يك صندلی كنار صندلی رياست جا خوش كرده بود،خودش را جمع و جور كرد و بعد پلنگ اسا به طرف جنبنده ای در زير ميز سخنراني،شيرجه رفت.مجلس داشت به هم ميخورد.زمزمه ها در گرفت،حتی عده ای پوزخند زدند اما وقتی چهره ی غضبناك اقای رئيس را ديدند،ماست ها را كيسه كردند و دوباره قيافه ای ماتم زاده به خود گرفتند.

ان مجلس هرطوری بود برگزار شد،اما در همان روزها،كارگری از طبقه ی پنجم يك ساختمان از روی داربست به زمين افتاد و مغزش پريشان گشت.ان بيچاره را خانواده اش در حالی كه توی سرشان می زدند به گورستان بردند و اب هم از اب تكان نخورد!

/ 13 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مژگان

به گربه بيچاره هم بند کردی؟!

aftabparast

اندوه سقوط کارگر را هزار بار خواهم گريست، « غم نان اگر بگذارد»!!!! ميدونی؟! گاهی فکر ميکنی که اين يه قرون دو قزاری که با چاپلوسی به دست مياد مگه چقد ارزش داره که حاضريم به خاطرش همه کاری بکنيم؟!! حتی گاهی چشامونو ميبنديم و پا ميذاريم رو سر دوستامون يا نزديکترين کسمون تا از نردبون بالا بريم؟!!!کاش اين نردبون ترقی نبود يا اگه هم بود پله هاش انقد بوی گند چاپلوسی و زیرآب زدن نميداد!!!

الهام

ياد سريال پاور چين افتادم... اون قسمت عمه کتی!

setareh

سلام...منم بودم بيشترگربه ام راميخواستم تاسه گارگر..........درسته بی رحميه ولی بالاخره اون چيزی رادوست داری که بالاش زحمت کشيدی....اونم ميخواست مواظب خودش باشهههههههههههههههههههههه...راستی کک پيدای شيطون

nooshin

سلام فرهاد جان خوبي؟؟؟؟؟من هم با نظر آفتاب پرست موافقم........................فعلا

ranginkamon

سلام .... چی بگم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هميشه همه چی برغکسه..هميشه....

amir

يه مدتی بود اينجا سر نزده بودم ؛ خوندمش الان چيزی نمی تونم بگم ... اجازه هست؟ فعلا ....

pegah

دنيای بدی شده فرهاد جان

ainaz

بايد چی بگم...خيلی غير عادی نيست؟...دنيای ما آدما البته خيلی وقته که غير عادی شده...اما عادت می کنيم