اسارت

اردبیل 01/03/90

اسارت

پادگان،زندان نیست

سرباز وطن

پس از خدمت

آنچنان در زندگی حل می شوی

که طعم واقعی اسارت را

مزه مزه می کنی!

.....

چرا؟

قهقهه می زد

وقتی با تحکم می گفتند:

"ارتش چرا ندارد!"

کجا چرا دارد

که ارتش داشته باشد؟

...

بازیگری که بازی نمی کند! / نگاهی به بازی حامد بهداد به بهانه درخشش در فیلم جرم

/ 2 نظر / 9 بازدید
اقبالدوست

سلام قربان ممنون از لطفتان / آنقدر چرا در درونمان ریشه دوانده که می ترسم عنقریب شاخه هایش بیرون بزنند /پاینده و شاد باشید

اقبالدوست

سلام قربان ممنون از لطفتان / آنقدر چرا در درونمان ریشه دوانده که می ترسم عنقریب شاخه هایش بیرون بزنند /پاینده و شاد باشید