راه راست

مادر

به جای مادری

معلمی می کرد

معلم

به جای معلمی

کاسبی می کرد

کاسب

به جای کاسبی

راهزنی می کرد

چطور انتظار داشتند

با چند رکعت

نماز نصفه،نیمه

به راه راست هدایت شود؟

/ 1 نظر / 7 بازدید
اقبالدوست

سلام قربان همچنان از نگاه و سوژه های خوبتان لذت می برم چنانکه احساس می کنم پایان بندی کا رتان به پختگی سایرقسمت ها نیست وکمی شکل نتیجه گیری به خود می گیرد /پاینده باشید