فرار مغزها

منجیل...خرداد ماه 90

اگر بیکاری بیداد می کند

تفریحی نیست و

ازدواج یک رویاست

در عوض

گل هست

درخت،پرنده،دریا

و قلیان

که عیششان را کامل می کند

تا مغزشان

به این سادگی ها

فراری نشود!

/ 3 نظر / 9 بازدید
سمیه فروغی

اگر مغزی مانده باشد و لای دار و درخت جانمانده باشد

اقبالدوست

سلام / قلیان هم از آن مصیبت های عجیب روزگار ماست /سیگار ظاهرا در مراکز عمومی ممنوع است اما قلیان در مکان های سنتی طبق قنون بلا اشکال و لابد یک زیلو و تخت یعنی سنتی /شاد باشید