طفلک عقاب

طفلک"

دوم خرداد

دیگر نه تنها

امیدی را در دل ها زنده نمی کند

بلکه

یادآور مرگ است

مرگ اسطوره ها...

برای مردمی که به اسطوره سازی عادت دارند

اسطوره که نباشد

زندگی بی معنا می شود

طفلک اسطوره ها

طفلک ما...

 ......

"عقاب"

از بس

خسته بود

از پریدن

به ناچار

بال و پر

بسته بود

کاش اندکی

طاقت نشستن داشت

تا عاقبت

دلبسته ی مرگ نمی شد!

.....

"بازی بزرگان"

نمی دانم دایی شبیه او بود

یا او شبیه دایی

هر دو بزرگ

خوش تیپ،گرم

و دوست داشتنی

و چه پایان مشابهی

هر دو بزرگ

ناگهان

غرورشان را

جریحه دار می دیدند

اینک اما

چشم در چشم هم

چای می نوشند

و به ریش دنیا می خندند

هر دو بزرگ...

/ 2 نظر / 7 بازدید
بهار

روحش شاد! وقتی اسطوره ای را از دست می دهی فرقی نمی کند زرد باشی یا قرمز یا حتی آبی!... تکه ای از افتخارات زندگی ات انگار کنده می شود!.......

اقبالدوست

سلام قربان به هر حال اگر خدا کسی را عزیز کند کاری از هیچ کس دیگری بر نمی آید /سایت الف بحثی را مطرح کرده است و یکعده با مقایسه حجازی با مراجع تقلید و شهدا و ..... با جنازه اش هم در افتاده اند /روحش شاد