خبرفوری

دستور رسید

با گرانی

به شدت برخورد کنید

گزارش ها حاکی ست

گرانی مورد نظر

با شنیدن این خبر

بر خود لرزید و

متواری شد!

/ 3 نظر / 13 بازدید
سمیه فروغی

آقا جان؟ متواری نشده متوالی شده ازین بوتیک به اون بوتیک ازین بقالی به اون بقالی و....

AmirAli Soleiamani

سلام – به روزم با مطلبی و شعر بگو غزل خواندن در کوه و دشت چطور است ستاره ی سحر من ، هوای رشت چطور است منتظر حضور و نظرم – با سپاس – علی سلیمانی

بهار

با سمیه خانم کاملاَ هم نظرم!