تقديم به دوستانی که خواری و خفت رای دادن را پذيرفتند،چه انهايی که رای باطل دادند و چه........:

دو پايه زير نيش مار خفتن               سه پشته روی شاخ مور رفتن

تن روغن زده با زحمت و زور            ميان لانه ی زنبور رفتن

به کوه بيستون بی رهنمايی           شبانه با دو چشم کور رفتن

برهنه زخمهای سخت خوردن          پياده راه های دور رفتن

ميان لرز و تب با جسم پر زخم         زمستان توی اب شور رفتن

به پيش من هزاران بار بهتر             که يک جو زير بار زور رفتن

شعر از:ملک الشعرا بهار

/ 8 نظر / 2 بازدید
نی نی

اولا که اول شدم. دوما تو با رای دادن موافقی ؟؟؟

koodak

بعضيها رو شنيدم رای دادن که واقعا متعجب شدم ! واقعا برای کسانی که رای دادن متاسفم .

mery

خدا مرگم بده٬ يعنی بازم اين مردم رفتند رای دادند؟ مرسی سر زدی.

پويا مرادزاده

اي خوارج از علي هرگز نمي دانيد هيچ/ زشت گردد روي گمراه و سر سنگين و گيچ/ اي گنه كاران عالم اين شكايت ها چرا؟/ حرف محكم واضح است و اين اشارت ها چرا؟/ ادعاي مرد بودن داري اي ترسوي پست؟/ هرگز اندر سينه تاريك تو ايمان نرست/ دست بردار از علي من مالكم اين حرف ماست:/ دست بر شمشير بردم مرد مي جويم كجاست؟/ با شعار نسبيت اخلاق را سر مي بريد؟/ اينچنين گفتي كه ناموست ز چنگالت پريد/

پويا مرادزاده

خوب در ضعف خودت چون خوك مي چرخي عزيز/ چون حرامست گوشتهايت گرچه مي باشد لذيذ/ از كنار روزنامه مي جوي اي موش خوار/ چاق گشتي و مهيا ، تا شدي اكنون شكار/ خوب مي بينم شباهت هاي تو با بچه بوش/ هر دو شهوت ران و در مغز شما ها نيست هوش/ گشته تحريم انتخابات با صداي صاحبت/ بوش مي گويد نرو هاپ هاپ نرفتي عاقبت/ تكه اي از استخوان اينقدر رامت مي كند؟/ چشمك اين بوش فاسد خوب خامت مي كند/ ليك اين را از سر صدق دلم بشنو اسير/ ما زنسل رستميم و آرش و كاوه ، بمير

roya

دستت درد نکنه ديگه ...