بحران هویت

 

"دختر دبیرستانی"

با چادر از خانه بیرون می آید

بی چادر به مدرسه می رسد

با چادر وارد مدرسه می شود

معلوم نیست مشکل از جنس چادر است

یا مسیر مدرسه!

......

"پسر دبیرستانی"

در خانه اخم می کند

در جمع می خندد

در خود فرو می ریزد

کاش یکی می فهمید که

چه مرگش است

بنده خدا!

/ 2 نظر / 8 بازدید
بهار

هیچکدام! شاید مشکل از جنس جامعه و این مردم است....

اقبالدوست

سلام قربان متاسفانه نوعی زندگی و رفتار چند گانه در محیط های مختلف داریم که فشار های روحی روانی زیادی را متحمل می شویم /پاینده و شاد باشید