شوق پرواز

اگر مجال زیارت نیست

جیب ها خالی ست

یا توفیقش نیست

اگر ...

دل را که می توان

به سوی حرمش پر داد

درست مثل کبوترانی که دیگر

 مجال پروازشان نیست!

......

میلاد امام هشتم مبارک و التماس دعا!

/ 0 نظر / 11 بازدید