حباب سکه

"حباب"

می گویند

حباب که بترکد

قیمت ها

ثبات پیدا می کند

نمی گویند

تا آن وقت

زندگی چند نفر

ترکیده است!

......

"سکه"

صد پله که بالا می رود

هیچ صدایی بر نمی خیزد

یک پله که پائین می آید

بوق و کرناست

که گوش را کر می کند

کاش وقاحت نیز میزان داشت!

/ 1 نظر / 10 بازدید
بهار

"سکه" معرکه بود! کاش وقاحت هم میزان داشت... غیرت هم! ******************************* نبوغت اینجا هم عالیه خان داداش![چشمک][گل]