بوی ماه مهر

پسرک

بندهای کتانی اش را می بست

دخترک

 لقمه ها را در کیفش می گذاشت

معلم

جیب های خالی اش را وارسی می کرد

مهر برای هرکس

رنگ و بویی داشت!

/ 1 نظر / 10 بازدید
میوز خلاق

بیچاره معلم‌ها. یادش به خیر که چقدر آنها را اذیت می‌کردم!! به امید برد فردای اس اس! لنگی‌ها هم که با خوش شانسی بردن!