ترافیک کور

"ترافیک کور"

ماشین ها پشت هم

موتورها پشت...

آدم ها...

وصیت پدربزرگ عملی شده است

پشت هم باشید تا آسیب نبینید!

.....

"قانون فراجنگل"

خوشا به حال حیوانات

لااقل یک شیر هست

که سلطانی کند

در خیابان های تهران

هر جنبنده ای

ادعای سلطانی می کند!

/ 3 نظر / 17 بازدید
شادی هادی نژاد

سلام دوست من زیبا سرودی و راست گفتی . تهران ...تهران ...! ممنون منتظر شعر های بعدی تان هستم.[لبخند]

بهار

قانون فرا جنگل خیلی جالب بود!... واقعاَ به کجا داریم پیش می ریم؟؟!!

اقبالدوست

بی قانونی و بی اعتمادی و ادعای اینکه من می فهمم و تو نه و اینکه هرکداممان سلطانی بالقوه هستیم در شعرتان به خوبی آمده است .هنوز ذهنم به قذافی مشغول است و اینکه قاتلینش هرکدام می توانستند قذافی دیگری باشند / پاینده باشید