مهمان مامان

مهمان مامان تنها يک فيلم نيست.مهمان مامان يک مدرک است،يک شاهد.شاهدی بر توانايی های منحصر به فرد يک مرد.مدرکی برای اثبات شايستگی های يک کارگردان دوست داشتنی،داريوش مهرجويی.

مهرجويی با ساخت مهمان مامان معجزه می کند.او از يک خط داستانی ساده شاهکاری جاودانه می سازد.مهرجويی با استفاده از تکنيک دوربين روی دست و با انتخاب فضاهای ملموس و واقعی و ادمهای اشنا انچنان تو را غرق در فيلمش می کند که پس از مدتی خودت را در کنار شخصيت های فيلم احساس می کنی.اصلا انگار گوشه ی حياط خانه ی مامان ايستاده ای و از نزديک به ادمهای دوست داشتنی اين خانه زل زده اي.

او انچنان شخصيت های متعدد فيلمش را خوب پرورش می دهد که تو با تک تک انها همذات پنداری ميکنی.حتی با ان ماهی داخل حوض،حتی با ان گربه ی زيبايی که گاه و بيگاه از گوشه ی قاب تصوير عبور می کند.مهرجويی با ساخت مهمان مامان دوباره به ان فضای دوست داشتنی و به ياد ماندنی فيلم اجاره نشينها پا می گذارد.او انچنان ماهرانه روابط و دنيای ادمهای جنوب شهر را به تصوير می کشد که تو چاره ای جز پذيرش ان نداری.هر چند که خودت خوب ميدانی که ديگر ان صفا و صميميت و يکرنگی رنگ و بوی سابق را ندارد.

و اما بازی های فيلم:((گلاب ادينه)) مثل هميشه عالی و بی نقص است هر چند که در پاره ای لحظه ها ما را به ياد طوبای زير پوست شهر می اندازد.((حسن پور شيرازی))بعد از بازی در دو مجموعه نازل تلوزيونی بازگشتی شکوهمند دارد و ايفاگر يکی از کليدی ترين نقشهای فيلم می شود.نام پور شيرازی با ايفای اين نقش برای هميشه در حافظه بلند مدت ما جای ميگيرد.

و اما پارسا پيروزفر.مهرجويی با شکستن چهره و فيزيک هميشگی او و فرو بردنش در قالب فردی معتاد،يکی از درخشانترين بازی های تاريخ سينمای ايران را از پيروزفر می گيرد.اين نقش همچون نگين درخشانی در کارنامه ی نه چندان پر بار بازيگر با استعداد ما پارسا پيروزفر خواهد درخشيد.

امين حيايی،فريده سپاه منصور،نسرين مقانلو،مليکا شريفی نيا،عليرضا جعفری و.......نيز در مهمان مامان عالی ظاهر می شوند تا به توانايی های مهرجويی بيش از پيش ايمان بياوريم.

لحظات به ياد ماندنی:فيلم سرشار از صحنه های بکر و دوست داشتنی است اما از بين همه ی انها که اکثرشان رگه هايی از طنز دارند،دو صحنه ی عاطفی فيلم چيز ديگری بودند.صحنه ی مرغ و خروسهای مش مريم و عشقبازی مش مريم با انها،و نيز کل صحنه های مربوط به زخمی شدن و سپس پانسمان زخم ماهی.اين دو صحنه از زيباترين و ماندگارترين صحنه های سينمای ايران خواهند بود.

اگر هنوز به مهمانی مامان نرفته ايد عجله کنيد که بهترين مهمانی تمام عمرتان خواهد بود.