هديه

وقتی دستام خالی باشه

وقتی باشم عاشق تو

غير دل چيزی ندارم

که بدونم لايق تو

 

دلمو از مال دنيا

به تو هديه داده بودم

با تموم بی پناهی

به تو تکيه داده بودم

 

هر بلايی سرم اومد

همه زجری که کشيدم

همه رو به جون خريدم

ولی از تو نبريدم

 

هر جا بودم با تو بودم

هر جا رفتم تو رو ديدم

تو سبک شدن تو رويا

همه جا به تو رسيدم

 

اگه احساسمو کشتی

اگه از ياد منو بردی

اگه رفتی بی تفاوت

به غريبه سر سپردی

 

بدون اينو که دل من

شده جادو به طلسمت

يکی هست اينور دنيا

که تو يادش مونده اسمت!