سلام.بدين وسيله به اطلاع ميرساند از امروز تا اطلاع ثانوی در اين وب لاگ تخته ميباشد.علتش هم نه کم اوردن مطلب است و نه تنبلی و نه.........تنها علتش نزديکی فصل هميشه خفن امتحانات می باشد واز انجا که ما هميشه شب امتحانی هستيم بايد سريعا به سوی کتابها و جزوه های نو و دست نخورده بشتابيم.

از همه شما دوستان عزيز عاجزانه التماس دعا داريم تا باز هم مثل هميشه ما با توکل بر خدا و توسل به ائمه اطهار و دعای خير مردم به جام جهانی صعود نماييم(ببخشيد،        اشتباه شد)اين درسها را فقط پاس کنيم،نمره خوب نمی خواهيم(جون مادرتون دعا کنيد،وضعم خيلی خرابه).

موفق و پيروز باشيد.