دوستان عزيز سلام.فرهاد هستم.۲۱ سال دارم.دانشجوی رشته صنايع هستم.

اسم اين وب لاگ را گذاشتم ((فرهاد و......ـ)) چون دوست ندارم خودم را محدود به نوشتن در زمينه ای خاص بکنم.می خواهم در مورد همه چيز بنويسم.

اميدوارم مرا همراهی کنيد و نظراتتان را از من دريغ نکنيد.

پيروز باشيد